Ynares launches YES to counter another ‘Ondoy’

Posted on September 27, 2013, 5:48 AM under Government

In celebration of her birthday, Governor Rebecca Ynares made rounds on several towns in Rizal, including Baras, on September 26 to launch the Ynares Eco-system (Yes) program.

overnor Rebecca Ynares looks on as municipal officials sign their pledge of commitment to the Ynares Eco-System.
Governor Rebecca Ynares looks on as municipal officials sign their pledge of commitment to the Ynares Eco-System.

The event also coincides with the commemoration of the devastation brought by typhoon Ondoy four years ago which killed five people in Baras.

In her speech, Ynares emphasized the importance of taking carre of the environment. “Itong ginagawa ninyong ito ay hindi lamang pakikiisa sa programa ng pamahalaang panlalawigan, ang Yes Program, kundi ito ay para sa kabutihan nating lahat. Nasisiguro ko na kung ito ay ating pagtutulong-tulungan at pagkakaisahan nakakasiguro ako na tayo ay makakapamuhay ng payapa ang ating kalooban. Hindi tayo laging natatakot na tuwing umuulan ay natatakot tayo na, “Naku, eto na naman, baka na naman bumaha.” Baka na naman masira ang ating mga ari-arian, masira ang pananim ng mga magsasaka, magmamahal na naman ang bilihin,” she said.

She added: “Alam ko na kaya kayo nandito ay dahil nakikiisa kayo sa programang ito. Gawin nating way of life ang paglilinis ng ating kapaligiran, ang pagtatanim dahil ito ay para sa ating lahat. Nais ko na ang bawat isang RizaleƱo ay makapamuhay na malusog, matalino at progresibo ang ating buhay.”

For her part, Mayor Kathrine Robles express support to the provincial initiative. “Ang pamahalaang bayan ay sumusuporta sa Ynares eco-system kaya umasa po kayo na ang Baras ay laging nakaagapay sa inyong programa,” she said.

Prior to the formal launching in Baras, several groups including schools, barangays and non-government organizations expressed their support to the program.


Students were armed with brooms and dustpans.

The Yes Program was implented through Executive Order 11 issued by the governor on July 1. It aims to do concrete actions to reach its goals of having a clean and green environment, having livelihood opportunities through recycling and disaster risk reduction and management.


Members of the 16th Infantry Battalion helped during the clean up. Photo below shows the clean up done by local residents back in 2009 after typhoon Ondoy wrought havoc to the municipality.


How the bridge that connects Barangay Mabini and Barangay Santiago looked like days after Ondoy.